De workflow

De workflow is relatief eenvoudig te volgen en zit logisch in elkaar.

  • Maak foto’s (veel)
  • Zoek uit welke foto’s je wilt gebruiken in de strip (Probeer een verhaallijn te ontdekken)
  • Maak een template voor je strip
  • Plaats de foto in je strip
  • Plaatst de tekstbalonnen in de strip
  • Sla je strip op
  • Exproteer je strip voor het medium wat je wilt gebruiken (Plaatjes, Internet, Email, Print, Boek)
  • Plaats je strip op het gewenste medium (Als je de strip op het internet wilt plaatsen dan moet je daar wel de mogelijkheden voor hebben (een eigen website))
  • Archiveer je foto’s en je strip
  • Vertel mensen dat je een strip hebt gemaakt (wat is een strip als hij niet gelezen wordt)

Op de volgende pagina’s vind je een korte uitleg over de verschillende stappen. Ik probeer zo kort en bondig als mogelijk uit te leggen hoe mijn papa en mama het aanpakken. Uiteraard zal iedereen voor zichzelf moeten bepalen wat de pretigste methode is om te werken. Kortom zie de volgende pagina’s als een richtlijn. En probeer daar de dingen uit te halen die voor jou van nut kunnen zijn. Al doende zal je een eigen ‘workflow’ ontwikkelen.

<< Hoe het begonDe foto’s – fotograferen >>